Rönnåsslingan Rönnåsen till Ol-Larsberg

Nedifrån skidbacken finns det två alternativa vägar upp

  • Man följer skidliften upp och tar sedan vänster in bakom mobilmasten och en liten stig
  • Alternativt så tar man den mer tekniska stigen som går upp ungefär 100 meter till vänster om skidliften.

Efter stigningen är det relativt enkel cykling på platten en stund innan man med en vacker vy har fin utförscykling.

I slutat av de här spåret finns möjlighet att fortsätta Häståsslingan rakt fram till Rönnåsvägen (ta sedan vänster på grusvägen för att att komma upp till Rönnåsen igen) alternativt att man tar höger och följer stigen som ansluter mot mountainbikeleden kring Liss-Tansen och Ol-Larsberg (där finns mer detaljerad information om den turen som blir cirka 15 km).

Ladda ner

Längd
2.5 kilometer

Stigning
65 meter

Start
Från parkeringen vid skidbacken i Rönnåsen (skyltad från Ulvstavägen). Vid skidbacken finns vindskydd och grillplats (se även länk om Rönnåsstugan nedan).

Se även
Rönnåsstugan (utsiktsplats och sommarcafé)
Liss-Tansen & Ol-Larsberg (fin mountainbikeled som ansluter till denna).

VIDEO