Camping Ockelbo

Längs Bysjöns strand, nedanför Wij Trädgårdar ligger Ockelbo camping (Caravan Club) som har ett antal gästplatser samt några stugor för uthyrning.

Vägbeskrivning
I direkt anslutning till Wij Trädgårdar (skyltat från väg 272)

Adress
Åmotsvägen 20

Kontakt
070 – 665 34 92
campingockelbo@gmail.com