Swescot

I Kolforsen utanför Ockelbo har Swescot sex stycken stugor med självhushåll.

Adress
Kolforsen, sydost om Ockelbo

Vägbeskrivning
Från E4, sväng av vid Hagsta och följ skyltning mot Ockelbo (väg 303, västerut) – efter cirka 12km sväng vänster vid skylt Kolforsen och följ vägen cirka 5km.
Ockelbo (väg 272), ta höger på i fyrvägskorsningen cirka 1,5 kilometer nytt om centrum (till väg 303), följ den sedan cirka 4,5km. Sväng höger vid skylt Kolforsen och följ vägen cirka 5km.

Kontakt
076 – 76 22 888
info@swescot.com

Länk
https://www.swescot.com/sv/