100-200 HÖJDMETER

Åmot runt


Fin stigcykling i och runt Åmot som till största delen går på stigar och mindre skogsvägar men även kortare enstaka delar på bilväg. Vid ungefär 9km på nedanstående karta bjuds man på en längre, fin utförskörning på stig genom skogen.

Man får se stora delar av Åmot och stigen passerar (helt eller alldeles bredvid) Tempo, Bunges Kapell, Åmotsparken, badplatsen vid Masugnsdammen och många fina ställen där man kan fika, vila eller bara njuta av natur och utsikt.

Ladda ner

Ledbeskrivning


Den rekommenderade riktningen är att man cyklar den östra delen medurs, medans man cyklar den västra delen moturs.

Beskrivningen utgår från korsningen Nordanåvägen /Långholmsvägen (Från Bruksvägen, Tempo, Åmotsvägen 546 cyklar man upp förbi gamla kiosken och startar cirka 600 meter upp längs Nordanåvägen).

Börja med att följa vägen en bit för att sedan vika ned höger och följa elljusspåret, man kommer sedan ned till väg 546 där man tar vänster och följer den en kort sträcka innan man tar höger ned på Påhslbrovägen.

Precis när man passerat över ån tar man höger och följer stigen längs ån tillbaka mot centrum och Tempo. När man kommer fram till Tempo tar man vänster och följer asfaltsvägen mot Masugnsdammen, därefter följa man främst stigar via skjutbanan till Svartandal och sedan grusväg och asfaltsväg tillbaka mot centrum igen. Möjlighet finns här för en avstickare till Bunges kapell, annars följer man delvis Gästrikeleden förbi Åmotsparken och tillbaka förbi Konsum igen.

Längd
cirka 13,7 kilometer

Stigning
120 meter

Start
Det går att starta till exempel från Tempo mitt i byn eller från parkeringen vid Åmots-parken

Koordinater
60.963364, 16.441796 (WGS86 DD LAT, LONG) – Parkeringen Åmotsparken

Underlag
Stig & grusväg

Uppdaterad
Sidan är senast uppdaterad den 19 juli 2020

Posted by Ockelbo Trails in Led

Gästrikeleden Brattfors – Medskogssjön

Från Brattfors går Gästrikeleden upp mot Mårtensklack där det finns vindskydd och eldstad. Gästrikeleden passerar just under vindkraftverken. Från Mårtensklack är det sedan utför ned mot Medskog där Gästrikeleden delvis följer sjön innan man kommer till Medkogssjöns camping. Fortsätter man Gästrikeleden kommer man till Högbo Bruk och Högbo Brukshotell.

Ladda ner

Längd
11 kilometer

Stigning
200 meter

Underlag
Stig och gruväg

Start
Från parkering i Brattfors, Ockelbo eller vid Medskogssjöns camping.

Koordinater (Brattfors)
60.84186, 16.66643 (WGS84 DD LAT, LONG)

Posted by Ockelbo Trails in Led

Rönnåsjoggen 10km

Rönnåsjoggen 10 kilometer är en väl utmärkt (både med grönvita markeringar och träskyltar) led som utgår från friluftsgården i Ulvsta och bland annat passerar Ol-Larsberg. Lämpar sig ypperligt för löpning.

Det finns även en Rönnåsjogg på 19 (18,8) kilometer som dock inte är lika väl utmärkt men som till stora delar följer bland annat Gästrikeleden.

Karta finns vid starten vid Ulvsta friluftsgård.

Ladda ner

 

Längd
10 kilometer (märkt 9,8 i vissa fall)

Stigning
125 meter

Start
Ulvsta friluftsgård

Underlag
Mestadels stig, enstaka partier på grusväg.

Posted by Ockelbo Trails in Led

Sendberget – Flaggberget runt

Runt Sendberget (Vallsbo mellan Ockelbo och Åmot) finns flera väl utmärkta leder. I många fall är lederna uppmärkta med längd och var de går – dessutom sitter i flera fall kartor utplacerade. Nedanstående led är på cirka 9,5 kilometer och lämpar sig för både cykling, vandring och löpning. Den innehåller delvis partier som inte är stig (men väl uppmärkt) och delar som är tekniska och med rejäl stigning.

Se fotograferad karta nedan för samtliga uppmärkta leder kring Sendberget.

Ladda ner

 

Ledbeskrivning
Börja med att följa grusvägen och sväng sedan av på en skogsbilväg (efter cirka 1,2 kilometer finns möjlighet att fortsätta rakt fram läng skogsvägar och stigar istället för att svänga ut mot hygget och fortsätta genom skogen). När man kommer ut på grusväg igen följer man den en kort stund innan man viker av in i skogen igen. Nu kommer ett parti på nästan en kilometer som är mer tekniskt och rejält uppför på sina ställen. Innan man kommer upp till hygger och grusvägen igen kan man fortsätta i skogsmaskinsspåret istället för att följa leden som gör en sväng ut i skogen.
När man kommer upp på grusvägen och vändplanen finns möjlighet att ta en kort tur upp på hygget för en fin utsikt över omgivningen.
Följ sedan grusvägen ungefär 1,5 kilometer och vik sedan ned i skogen igen. Nu är det nästan en kilometer längs stigar och mer obanad (men relativt lättframkomlig) terräng kring myrar innan man kommer upp på grusvägen igen – på vägen passeras bland annat Gnuptjärnen.
Åter på grusvägen igen är det sedan ungefär 2,5 kilometer tillbaka – mestadels utför.

Följer man leden åt andra hållet blir det mestadels uppför läng lätt-cyklade / -löpta skogsvägar och de mer tekniska partierna blir utför istället.

Längd
Cirka 9,5 kilometer

Stigning
190 meter

Start
Från vägskäl cirka 1 kilometer in längs Sendbergsvägen (där finns även karta över samtliga leder i området).

Vägbeskrivning
Från Ockelbo åk mot Åmot, efter cirka 9 kilometer sväng av höger vid gamla Ica-affären (gult hus) till Sendbergsvägen, följ sedan den cirka 1 kilometer till vindskydd med karta över lederna.

Underlag
Stig & grusväg

VIDEO

Posted by Ockelbo Trails in Led

Rönnåsen runt via Sunnanåsbo

Cykling eller löpning på vägar och en kort sträcka stig ned från Rönnåsstugan. Är det sommar och du har tur kan det finnas jordgubbar kvar att köpa nere i Sunnanåsbo.

Ladda ner

Längd
11 km

Stigning
160 meter

Underlag
25% asfalt, 70% grusväg, 5% stig

Se även
Rönnåsstugan

Posted by Ockelbo Trails in Led

Häståsen

Följ Gästrikeleden från Liss-Tansen upp till Häståsen och det gamla brandtornet, sedan följer en fin utförskörning. Några hundra meter innan stigen tar slut och man når grusvägen och Åbergs fäbodar finns en källa med dricksvatten.

Vid Liss-Tansen finns en enklare servicestation.

Ladda ner

Längd
3,8 kilometer

Stigning
170 meter

Start
Från parkering vis sjön Liss-Tansen (skyltad från Ulvstaävgen)

Koordinater
60.86698, 16.57341 (WGS84 DD LAT, LONG)

Underlag
Stig

Posted by Ockelbo Trails in Led

Liss-Tansen XC (“Blå slinga” – Liss-Tansen & Ol-Larsberg)


Runt Ol-Larsberg och Liss-Tansen finns några av de vackraste stigarna och det här är en slinga om är riktigt fin från sadeln.

Gå till största delen på fina slingrande stigar i vacker natur men även en del mer utmanande branta partier samt en härlig downhill-körning. En del är så kallad ”double-track”.

Delar av den rör man sig på  Gästrikeleden och Rönnåsjoggen och den är väl uppmärkt (främst pilar, och blå markeringar men även markeringar med gul / grön sprayfärg) – och tveka inte att testa någon av alla de andra stigarna!

Vid starten vid sjön Liss-Tansen finns en enklare servicestation samt bra plats för att parkera bilen.

Ladda ner
Tyvärr är det problem med just hödprofilen, men det kommer åtgärdas.

Ledbeskrivning


Från parkeringen vid sjön Liss-Tansen följer man Gästrikeleden norrut under de första 500 metrarna, efter det avviker leden åt höger på fina stigar och efter cirka 1,3 km viker den av upp vänster mot ett hygge för lite mer teknisk cykling uppför, som sedan övergår till härlig utförskörning. Här kan man istället för att vika av nedåt direkt fortsätta Gästrikeleden upp till det gamla brandtornet på Häståsen och en mäktig utsikt!

Leden fortsätter sedan återigen på fina stigar fram mot Ol-Larsberg (ungefär vid 4km) – riktigt häftig cykling med mäktiga vyer och lite brantare backar.

Från Ol-Larsberg är det åter igen fina stigar hela vägen tillbaka till starten vid Liss-Tansen.

Alternativa sträckningar


  • Vill man korta ned längden något och uteslutande cykla stigar utan några större utmaningar kan man man när leden svänger skarpt vänster upp mot hygget längs en gammal skogmskainsväg (efter cirka 1,3km från Liss-Tansen) istället ta höger för att efter några hundra meter åter vara tillbaka på leden. Även vid Ol-Larsberg kan man istället för att svänga av från skogsvägen (vid cirka 4km) fortsätta längs den och sen ta ned höger istället för att cykla upp på berget. Men en tur upp på Ol-Larsberg rekommenderas – så lämna om inte annat cyklarna och ta en promenad!
  • För en cirka 18 km lång tur kan man utgå från Rönnåsen och ta Rönnåsslingan upp för skidbacken för att sedan ha en utförskörning med fin utsikt nedför baksidan av berget, när Rönnåsslingan går ihop med Rönnåsjoggen (vid en “trevägskorsning” med skyltar som visar de olika lederna) tar man höger och följer Rönnåsjoggen en bit innan man tar ned vänster och är på den här slingan (skyltat med blå pil). Efter att man cyklat runt på dessa stigar och kommer tillbaka där man tog av cyklar man rakt fram tillbaka till trevägskorsningen där man nu tar vhöger och sedan följer den stigen ned till grusvägen tillbaka till Rönnåsen.

 

Längd
cirka 12 kilometer

Stigning
135 meter

Start
Lämpligen från parkeringen vid Liss-Tansen (skyltad från Ulvstavägen). Där finns även grillplats och utedass.

Koordinater
60.86698, 16.57341 (WGS84 DD LAT, LONG)

Se även
Rönnåsslingan Rönnåsen – Ol-Larsberg (lämplig led från Rönnåsen och Rönnåsstugan)

Underlag
Stig & grusväg

Uppdaterad
Sidan är senast uppdaterad den 19 juli 2020

VIDEO

Posted by Ockelbo Trails in Led